سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا حسنخانی – کارشناس ارشدمکانیزاسیون کشاورزی
راضیه حسنخانی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده:

پیش از تصمیم گیری در مورد احداث و اجرای تاسیسات مربوط به تولید کمپوست مواردی چنددر زمینه امور فنی اقتصادی و اجتماعی بایستی مورد بررسی قرارگیرد که عبارتند از: وجود بازار کمپوست درنظر گرفتن مکان تاسیس تسهیلات انتخاب تکنولوژی مناسب تولید کمپوست و پذیرش محصول درهمین راستا درتحقق فعالیت مطلوب بازیافت و تولید کمپوست طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ماده ۶۸ بند ب به دولت اجازه داده می شود که با رعایت اصول ۷۲و۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیلی آلاینده های وارد به محیطزیست و تخریب ان صندوق ملی محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تاسیس کند به منظور ایجاد و ارجای صحیح یک برنامه تولید موفق کمپوست بایستی مراحلی نظیر تشکیل گروه زارعین مصرف کنندگان بالقوه متخصصان و … تعیین اهداف اجرای پروژه تعیین منابع بالقوه تولید کمپوست تقبل مسئولیت های پروژه تعیین مکانهای بالقوه فاکتورهای محیطی و … تعیین کاربردهای بالقوه کمپوست و بازارهای آن طراحی و ساخت تسهیلات تولید کمپوست طی گردد دراین مقاله به تشریح این مراحل اهتمام ورزیده ایم.