سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیدرضا صفییاری – سرپرست تحقیق و توسعه شرکت سُدره سازه پارس، تهران

چکیده:

مدیریت بحران در کشور ما طی سالهای اخیر در حوزه حوادث طبیعی بسیار مورد توجه قرارگرفته و علاوه بر مطالعات مرتبط با این موضوع به منظور اجرایی نمودن دستورالعملهایحاصله ستادهایی در نهاده ها و سازمانها تشکیل گردیده است با توجه به پیشرفتها و گسترش صنایع داخلی و همچنین با توجه به موقعیت حساس و استراتژیک کشور و مواضع خصمانه برخی دولت ها و گروههای معاند نسبت به آن مدیریت بحران ناشی از تهاجم دشمنان نیز مبحثی است که ضرورت دارد به عنوان موضوعی جدی و پراهمیت مورد توجه قرارگرفته و در سامانه مدیریت بحران وارد شود این اهمیت درصنایع هیدروکربنی پررنگتر می باشد زیرا این صنایع به عنوان زیرساختهای تولید انرژی و محصولات فناورانه کشور و همچنین منابع اصلی درآمدزایی ملی در شرایط جنگی همواره از اهداف دشمن جهتانهدام و تخریب محسوب می گردند. دراین میان تمبه خانه ها و خطوط لوله نفت و فرآورده هاینفتی به عنوان شریانهای حیاتی انتقال موادخام و محصولات تلقی می شوند از این منظر تامین امنیت آنها در شرایط بروز تهاجم حائز اهمیت می باشد رعایت اصول تدابیر و راهکارهای مهندسی پدافند غیرعامل سامانه سخت افزاری است که منجر به ارتقا سطح حفاظت می گردد و مدیریت بحران در شرایط آفند مهاجم به منزله نرم افزاری می باشدکه استفاده موثرتر از این سخت افزار را فراهم می آورددر این تحقیق پس از مرور عمومی چگونگی مواجهه با بحرانها بصورت خاص بحرانهای آفندی در تلمبه خانه ها و خطوط لوله نفت و فراورده های نفتی مورد توجه قرارگیرد و مراحل مدیریت بحران آفندی و الزامات آنها ارایه شود.