سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسنی محمدی منور – دانشجوی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
رضا علیمردانی – استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
محمود امید – استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
سجاد حسنی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

بینایی کامپیوتر یکی از پرکاربردترین فن آوریهای مورد استفاده در صنایع غذایی و کشاورزی نوین است. در مقاله حاضر سیستمی مبتنی بر بینایی کامپیوتر جهت تشخیص گوجه فرنگی رسیده از زمینه و برگ ها ارائه می شود. در این طرح دوربین به عنون سنسور بینایی از فضای کاری عکس می گیرد و گوجه ها با رسیدگی بالای ۵۰ درصد توسط پردازش تصاویر شناسایی می شوند. آزمون عملی در گلخانه گوجه فرنگی در شهرک گلخانه ای هشتگرد واقع در استان البرز و در تابستان ۸۹ انجام شد. از ۲۸ بوته گوجه فرنگی در سه فضای رنگی RGB, HSI و YCbCr تصویربرداری انجام شد. نتایج نشان می دهد فضای رنگی YCbCr در تمایز گوجه فرنگی رسیده از زمینه و در شرایط نور طبیعی، موفق تر عمل می کنند.