سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیلوفر مفاخر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
فریده شرفی صدر آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حمید دهقانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

تشخیص کورمدولاسیون های دیجیتال در یکی دو سال اخیر به عنوان یکی از موضوعات مورد نیاز در ارتباطات سیار مطرح شده است. در این مقاله روشی برای تشخیص مدولاسیون پیشنهاد می شود که قادر است بدون شناخت اولیه از پارامترهای ارسالی مدولاسیونهای آنالوگ و دیجیتال را شناسایی کند. برای تشخیص مدولاسیون، از روش تئوری تصمیم گیری که یکی از متداولترین روش تشخیص مدولاسیون است و با استفاده از ۹ پرامتر بدست آمده انجام می شود. فرکانس حامل (carrier frequency) یک عامل مهم برای محاسبه پارامترها می باشد با توجه به اینکه سیگنالهای ما کورهستند. بنابراین ابتدا روشی برای تخمین فرکانس حامل بر اساس ویژگی طیفی سیگنال پیشنهاد می شود. محاسبات برای انواع مختلف سیگنال های آنالوگ و دیجیتال که با نویز سفید گوسی آسیب دیده اند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مشاهده بیانگر این است که در تمام سیگنالهای مدوله شده تشخیص مدولاسیون در صورتی که نسبت سیگنال به نویز آن بزرگتر از ۱۰dB است، درصد موفقیت بیشتر از ۹۵% بدست می آید.