سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه صالح – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه زنجان،
طاهر هرکی نژاد – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان،
علیرضا معرفت – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه زنجان،
وحید سلمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه زنجان،

چکیده:

یکی از عوامل عمده ی کاهش تعداد بره به ازای هر میش، که منبع اصلی درآمد دامدار می باشد، سقط جنین است. سقط جنین علاوه بر خسارت مالی از جنبه بهداشت عمومی نیز حایز اهمیت است. پس از اطلاع رسانی مسئولین ذیربط از شیوع سقط جنین در شمال غرب استان زنجان، روستاهای توابع ماهنشان، به منظور شناسایی عوامل سقط جنین در گوسفندان منطقه، تعداد ۵۶ نمونه سواب واژینال از دام های سقط کرده و نیز آنهایی که بره سالم به دنیا آورده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. پس از استخراج DNA از سواب ها، نمونه ها با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روش PCR برای بررسی وجود بروسلا و کمپیلوباکتر مورد آزمون قرار گرفتند. در هیچ یک از نمونه ها وجود باکتری بروسلا مشاهده نشد. اما قطعه DNA مورد انتظار (bp 266 ) مربوط به کمپیلو باکتر در ۳۱ مورد (۵/۷۹ درصد) از ۳۹ نمونه گرفته شده از میش های سقط کرده مشاهده گردید. همچنین ۵ مورد از ۱۷ نمونه دام هایی که بره های سالم به دنیا آورده بودند دارای نتایج PCR مثبت بودند. نتایج نشان داد که وجود این باکتری در میش های سقط کرده به مراتب بالاتر از گروه دارای بره های سالم بوده است و این تفاوت از لحاظ آماری نیز معنی دار و دارای odd ratio 3/9 (001/0 p<) بود. به احتمال زیاد شیوع سقط جنین در این منطقه، ناشی از آلودگی کمپیلوباکتریایی بوده است و نیاز است اقدامات متناسب در این زمینه اعمال گردد