سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد رمضانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد- گروه برق
جلیل شیرازی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گروه برق

چکیده:

[فایل مقاله به دلیل مشکل ویرایشی در متن حذف گردید]
در این مقاله شناسایی کلمات گسسته صفر تا ۹ انگلیسی ناوابسته به گوینده انجام شده است. کلمات مذکور از گفتار ۱۱۲ گوینده (۵۶ گوینده مرد و ۵۶ گوینده زن) انتخاب شده و هر گوینده هر کلمه را دوبار ادا کرده است. گفتار گویندگان به فایلهای ۲۰ میلی ثانیه تقسیم شده و برای هر قاب ۱۳ ضریب MFCC به عنوان بردار ویژگی آن قاب محاسبه شده و از DTW که از روش های متداول در زبان شناسی گفتار گسسته می باشد برای شناسایی کلمات استفاده شده است. دقت ۱۰۰% در تشخیص کلمات مجموعه آموزشی و ۹۵/۷۱% در تشخیص کلمات مجموعه تست بدست آمد.