سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا دلیری – دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران – ایران
علی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق و رایانه – دانشگاه آزاد اسلامی واح
مهدی فتان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق و رایانه – دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

این مقاله به بررسی روشی بر مبنای هیستوگرام های مبتنی بر توصیفگرهای عمومی ویژگی، SILFT و SURE و چگونگی به کارگیری آن در مسئله تشخیص چهره و تشخیص اجسام سه بعدی از زوایای مختلف پرداخته و روش مورد نظر برای تشخیص تصاویر مجموعه تصاویرORL و YALE به کار رفته و نتایج ارائه می شود. همچنین مجموعه ای از تصاویر اشیاء سه بعدی برای ارزیابی کارآیی روش مورد نظر در تشخیص سه بعدی اجسام، مورد ارزیابی قرار می گیرد و درنهایت برخی نتایج بدست آمده از این مقاله ارائه خواهد شد.