سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی سلطانی زاده – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم پورمحی آبادی –
شهریار برادران شکوهی –

چکیده:

نظریه تشدید وفقی ART که جز ساختارهای خودسازمانده محسوب می شود قادر است تعداد دلخواهی از الگوهای ورودی را کلاسه بندی کند دراین مقاله از شبکه عصبی ART2.Aجهت کلاسه بندی ویژگیهای چهره و شناسایی آنها استفاده شده است و قابلیت و توانایی آن در تشخیص چهره همراه با شبکه های MLP,RBF مقایسه شده است بدین منظور تصاویری از چهره افراد در بانک اطلاعاتی ذخیره شده سپس با استفاده از روش آماری PCA ویژگیهای چهره استخراج گردیده و برای شناسایی به هریکاز شبکه های فوق اعمال می گردد . نتایج بدست آمده نشان میدهد که شبکه ART2.A در مقایسه با سایر شبکه ها دارای دقت و سرعت آموزش فوق العاده ای است.