سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود رضا فرشاد – دانشجوی ارشد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه الکترونیک
سید سعیداله مرتضوی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
سید حمید رضا حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه الکترونیک، اراک، ای

چکیده:

تشخیص چهره انسان پایه تمام سیستم های پردازش چهره می باشد. در این مقاله یک روش جدید و سریع برای تشخیص چهره انسان پیشنهاد شده است که می تواند به سرعت مکان چهره انسان را در تصویر ورودی مشخص می کند. روش پیشنهادی شامل سه قسمت عمده می باشد. در قسمت اول، مناطق پوست با استفاده از فضای رنگ RGB و HSV مشخص می شود. قسمت دوم با استفاده از عملیات مورفولوژیکی محلهای چهره ها (سرها) را در تصویر شناسایی می کند؛ و در قسمت سوم با یک روش ابتکاری چهره ها را در تصویر ورودی مشخص می شوند. این روش پیشنهادی بر روی تصاویر مختلفی آزمایش شده است و از عملکرد و سرعت مناسبی برخوردار می باشد.