سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدامین فرجیان – کارشناسان ارشد هوش مصنوعی
آرش معبودی –
احسان کشتکاری –
مهیا سلطانی – کارشناس ارشد سنجش ازدور

چکیده:

یکی ازمهمترین و پرکاربردترین زمینه های کاری سنجش ازدور درتشخیص و طبقه بندی پوشش زمین است تاکنون محققان و دانشمندان زیادی دراین زمینه به فعالیت پرداخته و متدهای گوناگونی را مورد استفاده قرارداده اند اما این شیوه ها هنوز هم دارای کم و کاستی هایی می باشند دراین مقاله ما سعی کردها یم درمرحله اول با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین نوعی از یادگیری نظارت شده را فراهم نماییم و بعد با استفاده از قوانینی که سیستم درمرحله یادگیری استخراج کرده به تعیین وطبقه بندی پوشش زمین پرداخته ایم شیوه مذکور مستقل از نوع ماهواره ونوع پوشش بوده و با سپری کردن یک مرحله آموزش به راحتی برای انواع پوشش ها و انواع ماهواره ها قابل استفاده خواهد بود دراینم قاله برای بررسی کارایی روش ارایه شده از عکس های ماهواره landsat7 استفاده کردهایم و تیپهای پوشش که بررسی کردهایم عبارتند از آب خاک سبزه و شوره زار