سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن روزبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک واحد علوم و تحقیقات کرمان
مرتضی زندی – گروه مهندسی برق الکترونیک (TOCO)

چکیده:

هدف این مقاله تشخیص اعداد پلاک، روی عکس زاویه دار از یک خودرو است. که برای نیل به این مهم با الگوریتمی مرکز ثقل کل اعداد و سپس زاویه خط واصل بین مرکز ثقل عدد اول و آخر را نسبت به خط افق به دست آورده و اعداد را با زاویه بدست آمده در خلاف جهت دوران می دهیم. برای تشخصی اعداد با تکنیک شبکه عصبی، FEATUREها را از روش WAVELET به دست آورده و با الگوریتم آماری حزش بهترین FEATUREها را تولید می کنیم. نتایج پیاده سازی روش مذکور روی تصاویر، بیانگر توانایی روش ارائه شده در تشخصی زاویه پلاک و استخراج دقیق مرزهای آن می باشد که نتایج شبیه سازی در محیط MATLAB (R2010b) به دست آمده است.