سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کریم عباس زاده – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد ذاکری زیارتی – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

چکیده:

یکی از مشکلات اصلی بهره برداران شبکه های قدرت گستردگی شبکه ها میباشد. این گستردگی موجب می شود تا عیب یابی شبکه ها بسیار مشکل و وقت گیر باشد . سهم بزرگی از خطا های شبکه قدرت مربوط به خطا های اتصالی است که همراه با آنها قوس و یا جرقه الکتریکی روی شبکه رخ میدهد. هدف این مقاله ارائه روشی است تا به وسیله آن بتوان محل قوس الکتریکی ناشی از خطا را پیدا کرد . نکته اصلی این فکر در این واقعیت نهفته است که در اثر تخلیه الکتریکی و یونیزاسیون هوا و عبور جریان از قوس الکتریکی طیفی از امواج الکترو مغناطیس منتشر میشود . این امواج با سرعت نور در هوا حرکت میکنند . هدف اصلی این مقاله امکان سنجی دریافت ، شناسایی و مکان یابی امواج ناشی از خطا می باشد. با استفاده از روش پیشنهادی امکان تشخیص نقطه وقوع خطا روی نقشه جغرافیایی و به صورت گرافیکی فراهم می شود. برای ارزیابی امکانسنجی استفاده از این روش در تشخیص خطا آزمایشات عملی انجام و سپس سیگنالهای عملی جهت استخراج الگوهای تشخیص مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی سیگنالهای دریافتی امکان آشکارسازی خطا با این روش را تایید می کنند.