سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن امینی فرد – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد میرآبادی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مرجان مربوطی – دانشگاه آزاد تهرانمرکز

چکیده:

جعبه دنده و دنده های معیوب دو منبع اصلی ارتعاش در تجهیزات صنعتی دوار می باشد از طرفی اندازه گیری ارتعاش جعبه دنده ها بوسیله سنسورهای شتاب سنج و ترنسدیوسرها دراین دستگاه ها به علت در دسترس نبودن جعبه دنده مشکل می باشد همچنینقیمت این سنسورها بسیار گران می باشددراین مقاله از یک روش جدید برای تشخیص و شناسایی خطاها در جعبه دنده با استفاده از آنالیز اثر جریان استاتور و آنالیز موجک بسته ای پیشنهاد می گردد سیستم مورد مطالعه جعبه دنده یک دستگاه ماشین سوزنمربوط به سیستم ریلی می باشد دراین مقاله با استفاده از آنالیز موجکبسته ای سیگنال جریان مربوط به موتور القایی ماشین سوزن به محدوده های فرکانسی کوچک تر تقسیم می شود و درمحدوده های کوچک تر به بررسی و آنالیز فرکانسی حالت های خطا و سالم پرداخته می شود و درنتیجه با استفاده از بررسی ضرایب آنالیز موجک بسته ای در محدوده های مربوط به فرکانسهای خطا به راحتی خطاهای مربوط به جعبه دنده شناساییمی شود.