سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی رحمنی – گروه برق الکترونیک، دانشگاه زنجان
سعید فضلی – عضو هیئت علمی گروه برق الکترونیک، دانشگاه زنجان
شهرام محمدی – عضو هیئت علمی گروه برق الکترونیک، دانشگاه زنجان

چکیده:

پیشرفتهایی که در سیستم های پردازشویدئویی صورت گرفته، امکان توسعه کنترل و مدیریت شهری و حمایت از امنیت عمومی جاده را فراهم کرده است. در این بین، سیستم های بینایی کامپیوتر برای ساخت تجهیزات، برای کنترل ترافیک اتوماتیک مورد توجه واقع شده است. در این مقاله ما از تکنیک های پردازش تصویر برای کنترل ترافیکهوشمند با استفاده از یکدوربین ثابت بهره برده ایم. سیستم طراحی شده قادر به تشخیصو ردیابی و طبقه بندی وسایل نقلیه و بدست آوردن پارامترهای ترافیکمی باشد. در ابتدا با استفاده از روشتفریق پسزمینه و عملیات مورفولوژی وسایل نقلیه عبوری را تشخیص می دهیم. این تصاویر از وسایل نقلیه را در درون حباب۱ پردازش می بریم و مرکز هر حباب را به عنوان نقطه ردیابی برای هر خودرو در نظر می گیریم. بعد بوسیله ی مختصات هندسی فاصله خودرو تا دوربین، سرعت متوسط و تعداد خودروهای عبوری نیز بدست آورده می شود. در مرحله آخر وسایل نقلیه عبوری نزدیکبه دوربین انتخاب شده و با استخراج ویژگی ها، طبقه بندی نیز صورت می گیرد.