سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیمان منعمی گوهری – دانشگاه شهید باهنر
سعید اسماعیلی – دانشگاه شهید باهنر
سجاد جشفر –

چکیده:

در این مقاله روشی بر مبنای تبدیلTTو استفاده از ماشین بردار پشتیبانSVM)برای شناسایی و دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان ارائه می گردد. ویژگی های موردنظر با استفاده از تبدیلTTکه نوعی تبدیل زمان زمان است، استخراج شده اند. به منظور دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان ویژگی هایی چون واریانس و انحراف مطلق از میانگینِ مقادیر عناصر قطری ماتریستبدیلTTبه یک ماشین بردار پشتیبان اعمال می گردند. با توجه به تعداد کم ویژگی های استخراج شده برایآموزش ماشین بردار پشتیبان، حافظه مورد نیاز و زمان محاسباتی کاهش خواهد یافت. شش نوع از اغتشاشات کیفیت توان در این مقاله برای دسته بندی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی نشان می دهد که ترکیب تبدیلTT و ماشین بردار پشتیبان، می تواند اغتشاشات کیفیت توان را با دقت وسرعت مناسب شناسایی و دسته بندی نماید.