سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی دروگرمقدم – دانشگاه حکیم سبزواری
حسین قیومی زاده –
جواد حدادنیا –

چکیده:

پیشرفت تکنولوژی و ساخت دستگاه های تصویربرداری مختلف درچند دهه اخیر تصاویر پزشکی را به بخش بسیار مهمی از فرایند تشخیص بیماریها درمراکز پزشکی مبدل ساخته است همچنین نیاز پزشکان به این تصاویر برای تشخیص دقیق بیماری و افزایش روزافزون تعداداین تصاویر نیاز به الگوریتم های خودکار برای افزایش دقت و تسهیل کردن روند تشخیص را افزایش داده است دراین میان الگوریتم خوشه بندی خودکار تصاویر پزشکی نقش مهمی دراشکارکردن نواحی مشکوک درتصاویر و بالا بردن سرعت و دقت تشخیص دارند درراستای این هدف ما یک روش جدید مبتنی بر خوشه بندی فازی فضایی و الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات برای جداسازی بسیار دقیق توده سرطانی پستان ارایه کرده ایم