سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان
حسین جعفری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
ندا زند – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
ندا خوش خطی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

در این پژوهش که در اردیبهشت ماه سال ۹۰ در آزمایشگاه بیو تکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، انجام شد، از طریق تکنیک RT-PCR، اقدام به شناسایی ویروس CMV بر اساس ژنوم آن (وجود ویروس CMV در نمونه های کدو وتوتون بکار گرفته شده قبلا از طریق الایزای ساندویچی مورد بررسی قرار گرفته بود)،صورت گرفت. در این پزوهش ،پس از استخراج ژنوم RNA ویروس از برگ های آلوده،(استخراج RNA بر اساس روش(Dellaporta et al., 1983) و با اندکی تغییر (Rowhani et al., 1993) انجام شد. )، ازطریق پرایمرهایی اختصاصی که بر اساس ژنومCP(پروتئین پوششی) ویروس طراحی شده بود،اقدام به تولید cDNA و تکثیر این قطعه گردید، که نهایتا بر حسب انتظار، باندهای مربوطه در محدوده ۶۷۸bp روی ژل آگارز۵/ ۰درصد مشاهده گردیدند.