سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمانه صباغ – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم‌افزار کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمد رضا آشوری – استادیار دانشکده کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در جوامع امروزی تشخیص هویت با استفاده از رایانه در کاربردهای چون امنیت، تجارت الکترونیکی و غیره بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش‌های بیومتریک در تشخیص افراد استفاده از گفتار گوینده آن است. تشخیص افراد براساس صورت جز خصوصیات رفتاری وی قرار می‌گیرد. تشخیص مبتنی بر گفتار گویندگان شامل سه مرحله اصلی: استخراج پیش کی، آموزش و تطبیق ویژگی‌ها می‌باشد. در این مقاله از روش مؤثر کوانتیزاسیون برداری VQ در پرتو یک ویژگی گفتار گوینده آن استفاده می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم استفاده از روش کوانتیزاسیون برداری نسبت به سایر روش‌ها ، سادگی در پیاده‌سازی و در عین حال دقت بالا است. ابتدا گفتار به گوینده با بیانی کلمه ثابت به فرمت Wav وحش فرکانس نمونه‌برداری ۱۲۵۰۰ هرتز ضبط شدن سپس ویژگی ضرایب کپسترال مبتنی بر معیار مل MFCC استخراج گردید. انتخاب ویژگی در روش‌های مبتنی بر استخراج اهمیت بسزایی دارد. ویژگی‌های استخراج شده توسط روش کوانتیزاسیون برداری آموزش داده می‌شود. الگوریتم به روش کوانتیزاسیون بردازی بر پایه خوشه بندی ویژگی‌های صوتی می‌باشد. نتایج به‌دست‌آمده در تشخیص هویت گوینده نشاندهنده عملکرد و دقت بالایی این روش نسبت به روش‌های دیگر حکایت دارد .