سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه صباغ – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدرضا آشوری –

چکیده:

درجوامع امروزی تشخیص هویت با استفاده از رایانه درکاربردهای چون امنیت تجارت الکترونیکی و غیره بسیار مورد توجه قرارگرفته است یکی از روشهای بیومتریک درتشخیص افراد استفاده از گفتار گویندگان است تشخیص افرادبراساس صوت جزء خصوصیات رفتاری روی قرار میگیرد تشخیص مبتنی بر گفتار گویندگان شامل سه مرحله اصلی استخراج ویژگی آموزش و تطبیق ویژگیها می باشد دراین مقاله از روش موثر کوانتیزاسیون برداری VQ درتطبیق ویزگی گفتار گویندگان استفاده می شود یکی از ویژگیهای مهم استفاده از روش کوانتیزاسیون برداری نسبت به سایر روشها سادگی درپیاده سازی و درعین حال دقت بالا است ابتدا گفتار ۱۰ گوینده با بیان یک کلمه ثابت به فرمت Wav و فرکانس نمونه برداری ۱۲۵۰۰ هرتز ضبط شد سپس ویژگی ضرایب کپسترال مبتنی برمعیار مل MFCC استخراج گردید انتخاب ویژگی در روشهای مبتنی براستخراج اهمیت بسزایی دارد. ویژگیهای استخراج شده توسط روش کوانتیزاسیون برداری آموزش داده می شود.