سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیهانه جانفشان – قطب علمی مهندسی پزشکی گروه بیوالکتریک دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه
فرزاد توحید خواه –
منصور وفادوست –
رسول خیاطی –

چکیده:

تشخیص هویت افراد از طریق مشخصات بیولوژیکی آنان از جمله علومی است که درسالهای اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است در این مقالهسیستمی برای شناسایی کودکان زیردوسال از طریق تصاویر کف پای آنان طراحی شده است بر ای اینمنظور ابتدا یک پایگاه داده از تصاویر کف پای تعدادی نوزاد ایجاد شده است ویژگی این پایگاه دراین است که تعدادی از تصاویر در یک دوره چند ماهه جهت بررسی اثر رشد نوزاد برالگوها تکرار شده اند با استخراج الگوهای خطوط کف پا هر نمونهورودی باتصاویر پایگاه مقایسهو معیار شباهت محاسبه می شود.