سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی یوسفی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق
کامبیز نایبی –

چکیده:

آزمایشهای متعدد بافت عنبیه را به عنوان یکی از دقیق ترین مشخصههای فردی به ما معرفی کرده است ایده تشخیص هویت مبتنی بر خصوصیات عنبیه یکی از جدیدترین مقوله ها در سیستمهای امنیتی به شمار می رود استخراج ویژگی یکی از اساسی ترین بحث ها در سیستمهای تشخیص هویت است بررسی خصوصیات ادراکی بینایی انسان نشان داده است که توابع gabor برای مدلسازی سلولهای ساده بینایی مناسب است استخراج الگوهای فاز و دامنه تصویر براساس روشهای مبتنی بر فیلتر کردن تصویر با توابع gabor برداشتی از ساختار بینایی انسان است دراین تحقیق روشی مبتنی بر توابع gabor برای استخراج ویژگیهای عنبیه ارایه شده و نتایج روش در مجموعه آماری تصاویر بررسی می گردد.