سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
منصور امینی لاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

امروزه با توجه به تکنیکهای مخفی شدن و چندریختی که بدافزارها استفاده می کنند توسعه دهندگان نرم افزارهای ضدبدافزار به شدت برروی ابزارهای تجزیه و تحلیل خودکار و هوشمند بدافزار تکیه می کنند دراین مقاله روشی برای ساخت یک پایگاه دادگان مناسب جهت تشخیص و شناسایی بدافزارهای ناشناخته به همراه روشی کارا برای ساخت و انتخاب بردارهای ویژگی پیشنهاد شدهاست سپس روشی مبتنی برروش دسته بندی ماشین بردار پشتیبان فازی به همراه معیاری مناسب برای فازی سازی میزان تعلق دادگان به دسته های مختلف جهت شناسایی بدافزارهای جدید پیشنهاد شده است درآزمایشات کارایی پایگاه دادگان و همچنین روش تشخیص پیشنهادی مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که روش پیشنهادی از کارایی بالاتری نسبت به نسخه غیرفازی ماشین بردار پشتیبان و همچنین الگوریتم دسته بندی K- نزدیکترین همسایه برخوردار است.