سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدماکان ترابی – شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
عباس مقدسی –
محمد سروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

دراین مقاله روشی برای تعیین نوع و محل خطا درخطوط توزیع با آموزش شبکه عصبی توسط پارامترهای فضای برداری Ab بیان مشده است دراین روش علاوه برقابل تشخیص بودن انواع معمول اتصال کوتاه ها شامل اتصال کوتاه تکفاز به زمین دوفاز بههم دو فاز به زمین و اتصال کوتاه سه فاز به هم خطاهای ترکیبی مانند اتصال دوفاز به هم و فاز دیگر به زمین نیز قابل تشخیص است برخلاف سایر روشهای موجود این روش قابلیت تشخیص بین خطای سه فاز به هم و حالت نرمال شبکه را دارد همچنین دراین مقاله شبکه عصبی به ازای بارهای مختلف به کمک مقادیر ویژه حاصل از ماتریس همبستگی آموزش یافته و مکان خطا نیز تشخیص داده می شود روش فوق به هارمونیکهای جریان خطوط حساسیت نداشته و تشخیص نوع ومکان خطاهای با مقاومت زیاد نیز امکان پذیر است نتایج شبیه سازی با استفاده ازنرم افزار matlab نشان دهنده کارایی مناسب روش فوق است.