سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بیگدلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مهدی وکیلیان – دانشگاه صنعتی شریف
ابراهیم رحیم پور – شرکت ABB بخش تحقیق و توسعه ترانسفورماتور

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برپایه مقایسه توابع تبدیل برای تشخیص نوع عیب سیم پیچ ترانسفورماتورارائه شده است درروش پیشنهادی از برازش برداری و شبکه های عصبی احتمالی برای تشخیص نوع عیب سیم پیچ ترانسفورماتور استفاده می شود نتایج بدست آمده از تخمین توابع تبدیل با استفاده از برازش برداری به عنوان یک معیار مقایسه برای اموزش شبکه عصبی احتمالی جهت طبقه بندی عیوب مورد استفاده قرار میگیرد اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص نوع عیب از انجام آزمایشهای لازم برروی دو گروه از ترانسفورماتور ها درحالت سالم و درحالت معیوب تحت درجات مختلفی از جابجایی محوری تغییر شکل شعاعی تغییر فاصله بین بشقاب ها و اتصال کوتاه بین انها بدست می آید مقایسه روش پیشنهادی با روش های شناخته شده دراین زمینه قابلیت های روش پیشنهادی را به اثبات می رساند.