سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جعفر تارخ – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید سید جوادی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه شاهد
محمد قلیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر،دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

یک روش مهم برای توصیف یک ناحیه از بافت یافتن کمیت های مربوط به آن می باشد دراین مقاله ما نحوه استفاده از یک تابع جدید برای محاسبه ویژگیهای بافت را شرح میدهیم این تابع بر مبنای روشهای اماری و اندازه گیری های طیفی عمل می کند یکی از روشهای پرکاربرد در تحلیل بافت برمبنای خصوصیات اماری هیستوگرام Intensityمی باشد درنوع خاصی از این روشها اندازه گیری برمبنای ممان های اماری می باشد این ممان ها را می توان با استفاده از تابع statmoments می توان محاسبه کرد و سپس با استفاده از برخی از توصیف گره ای بافت بر مبنای هیستوگرام یک ناحیه از قبیل ممان سوم، انتروپی یکنواختی می توان پی به نوع بافت از نوع نرم، خشن، تناوبی پی برد.