سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر رفاهی اسکویی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
صادق حسینی – دانشجوی دکتری مکانیک

چکیده:

یکی از مسائل مهم د رصنعت اطمینان از عملکرد صحیح سازه ها و پایش یا بازرسی بروشهای مختلف می باشد دراین مقاله به بررسی تنشی مخازن تحت فشار در فشارها و دبی های مختلف پرداخته شده است برای پایش پیوسته نشتی از روش تست غیرمخرب اکوستیک امیشن که برپایه امواج ساطع شده از پدیده ها استوار است استفاده گردیده است برای تشخیص نشتی ابتدا مخزن تحت فشارها و دبی های مختلف قرار گرفته و در طی این فرایند امواج بدست آمده از نشتی بوسیله سنسورهای آکوستیکی جمع آوری می گردد. برای تحلیل سیگنالهای آکوستیکی بدست آمده از تکنیک تبدیل موجک سیگنالها استفاده شده است دراین تحلیل سیگنالها درحوزه زمان فرکانس نگاشته شده و براساس الگوی بدست آمده سیگنالهای نشتی براساس معیار انرژی و شاخص نرخ انرژی مورد ارزیابی قرارگرفته است.