سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم وطن خواه – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد مشهد، باشگاه پژوهشگران
فاطمه داوری نیا – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد مشهد
سعید راحتی قوچانی – استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

در این مطالعه با بکارگیری روشهای پارامتریک و غیرپارامتریک در تئوری بیزین، به دانشی در مورد چگونگی عملکرد این روشها و توانایی آنها در دسته بندی داده های مربوط به نحوه فعالیت غده تیروئید پرداخته شده است. لذا برای حصول این مقصود از دو روش پارامتریک baysian estimation , maximum likelihoodو سه روش غیر پارامتریک k,parzen نزدیکترین همسایه و probability neural network استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین این دو دسته روش، از آنجائیکه روشهای پارامتریک، پارامترهای توابع توزیعِ نرمال فرض شده را تخمین می زنند و توزیع ویژگی ها تقریبا نرمال است، دارای صحت خوبی نسبت به روشهای غیرپارامتریک هستند. در این میان از آنجائیکه روش baysian estimationتابع توزیع را به صورت random نرمال فرض می کند، دارای صحت بهتری نسبت به سایر روشها است. نتایج حاصل نشان میدهد که baysian estimation با درصد صحت ۹۷٫۲۲% دارای بهترین قدرت تفکیک، و بعد از آن روش غیرپارامتریک parzen. با درصد صحت ۹۳٫۰۶% در ردۀ بعدی قرار گرفته است.