سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم علیخانی – تهران،دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،آزمایشگاه
مهدی آبادی – تهران،دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،آزمایشگاه
محمد احمدی لیوانی – تهران،دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،آزمایشگاه

چکیده:

شبکه های اقتضایی متحرک MANETs) بهدلیل داشتن ویژگیهای ذاتی از قبیل همبندی پویا و عدم وجود زیرساخت درمقایسه با سایر شبکه ها از اسیب پذیری بیشتری برخوردار هستند بنابراین یک چالش مهم برای این شبکه ها توسعه رویکردی است که قادر باشد با وجود تغییر پویای همبندی شبکه ناهنجاریها را با دقت بالا تشخیص دهد دراین مقاله رویکردی مبتنی بر تحلیل مولفه های اصلی افزایشی به نام IPCAAD برای تشخیص ناهنجاری پویا در شبکه های اقتضایی متحرک پیشنهاد می شود در رویکرد پیشنهادی هرگره درهر پنجره زمانی مجموعه ای از بردارهای داده را از ترافیک شبکه جمع آوری می کند رویکردپیشنهادی شام لدو مرحله آموزش و تشخیص است درمرحله آموزش با استفاده از بردارهای داده عادی و تحلیل مولفه های اصلی نمای ترافیک عادی شبکه ایجاد می شود درمرحله تشخیص درطی هر پنجره زمانی مجموعه ای از بردارهای داده جمع آوری شده و بردارهای داده غیرعادی مبتنی بر فاصله تصویرشان از اولین مولفه اصلی سراسری تشخیص داده می شود درپایان هرپنجره زمانی نمای عادی با استفاده از بردارهای داده عادیدر آن پنجره زمانی به روز رسانی می شود.