سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین حسن زاده – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک صادقیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی جهت انتخاب پارامترهای امنیتی در سیستمهای تشخیص نفوذ به روش ناهنجاری ارائه شده است ابتدا میزان همبستگی بین پارامترهای امنیتی با استفاده از روشهای همبستگی داده ها و از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسن بین آنها در حالت رفتار نرمال محاسبه می شود سپس با تعیین سطح آستانه ۰٫۵ منطقی برای مقداراین ضریب پارامترهایی را که با یک یا چند پارامتر دیگر همبستگی بالای دارند بعنوان پارامترهای موثر در تشخیص نفوذ معرفی شده و د رمورد توجیه رابطه همبستگی بین آنها بحث میشود همچنین ایده طراحی گراف رابطه همبستگی جهت تشکیل یک کلاس هم ارزی از پارامترهای همبسته مطرح شده است و عملکرداین گراف توسط روشهای خوشه بندی اطلاعات مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج حاصل از این مقایسه بیانگر صحت عملکرد گراف رابطه همبستگی می باشد.