سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا خامسی پور – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مهندسی پزشکی، مشهد، ایران
رضا یعقوبی کریموی – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مهندسی پزشکی، مشهد، ایران
محمد علی خلیل زاده – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مهندسی پزشکی، مشهد، ایران

چکیده:

با توجه به آمار دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزان مرگ و میر بر اثر بیماری های قلبی در کشور ایران سالانه تقریباً ۴۶% است. به این منظور، در این تحقیق یک الگوریتم طبقه بندی با استفاده از ضرایب بهینه تبدیل کسینوسی گسسته برای تفکیک پنج نوع کمپلکس قلبی مختلف ارائه گردید که بر مبنای آن ابتدا ضرایب تبدیل کسینوسی گسسته کمپلک های قلبی استخراج و سپس ۱۰۰% و ۲۱/۵% این ضرایب به عنوان ورودی به شبکه عصبی چند لایه پرسپترون داده می شود و در نهایت، این طبقه کننده ها با استفاده از روش k-Fold ارزیابی می گردند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که صحت دسته بندی با ۱۰۰% ضرایب ۹۷/۸% و ۲۱/۵% ضرایب برابر با ۹۹/۸% بوده است.