سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول صرافان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد
احمد مروی – بیمارستان خیریه امام زمان مشهد
محمدعلی خلیل زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

یکی از مسائلی که مورد توجه بسیاری از مراجع قضایی و امنیتی است تایید صحت اظهارات اشخاص است سیستمهای دروغ سنجی که تاکنون طراحی شده اند هیچ یک نتوانسته اند بطور کامل صحت بیانات فرد راتایید کنند از جمله این روشها می توان به استرس سنجی صدا تصویربرداری حرارتی تشخیص فریب با استفاده از پلک زدن اشاره کرد ایراد روشهای فوق هزینه بر بودن همچنین مراحل ثبت و تحلیل و تفسیر مشکل می باشد طبق نتایج بدست آمده از آزمایشات گوناگون برروی داده های پلی گرافی سیگنالهای فوتوپلتیسموگرافی و مقاومت الکتریکی پوست بیشترین وابستگی را به حالات روانی فردو بهخصوص استراس دارند همچنین تغییرات این سیگنال ها بیشترین وزن رادر نتیجه گیری کلی از تغییرات پارامترها داراست از ۲۰ داده دروغ سنجی که در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم ثبت شده اند استفاده شده است. پس از پیش پردازش ویژگیهای زمانی فرکانسی و زمانی فرکانسی استخراج شدها ند.