سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد صادق گلسرخی اصفهانی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
مریم السادات اخوان حجازی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
گئورک قره پتیان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

جابجایی مکانیکی سیم پیچ ترانس یکی از عوامل اصلی خرابی و از بین رفتن آن می باشد. این جابجایی ممکن است در راستای عمودی (جابجایی محوری) و یا در راستای شعاع (تغییرشکل شعاعی) سیم پیچ باشد. تاکنون روش های مختلفی برای تشخیص تغییرشکل شعاعی سیم پیچ ارائه شده است که برخی از آن ها نیاز به خارج از مدار نمودن ترانس داشته و برخی دیگر در حین عملکرد ترانس و به صورت برخط قابل پیاده سازی هستند. هر یک از این روش ها قادر به تشخیص وجود یا عدم وجود تغییرشکل شعاعی بوده ولی قابلیت تشخیص میزان عیب را ندارند . در این مقاله روش تصویربرداری راداری برای تشخیص محل تغییر شکل شعاعی سیم پیچ ترانسفور ماتور ارائه شده است. این روش علاوه بر اینکه به صورت برخط عمل می کند، قابلیت تشخیص میزان تغییرشکل شعاعی سیم پیچ را نیز دارد . در این روش ، با استفاده از یک دستگاه فرستنده و گیرنده امواج UWB یک پالس UWB به سمت هدف (سیم پیچ ترانس ) ارسال شده وبازتاب آن اندازه گیری می گردد . با جابجاکردن آنتن های فرستنده و گیرنده، سیگنال های بازتاب شده از هدف در نقاط مختلف اندازه گیری می گردد. سیگنا ل های اندازه گیری شده با استفاده از الگوریتم مهاجرت اختلاف فاز به یک تصویر دوبعدی از هدف تبدیل می گردند . با تجزیه و تحلیل این تصویر، تغییر شکل شعاعی سیم پیچ مشخص می گردد. عملکرد روش ارائه شده با انجام آزمایشات عملی ارزیابی شده است.