سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد منصوری – دانشجوی مهندسی برق گرایش مخابرات
محمود محمودی – عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتضی خادمی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
میرمجتبی میرصالحی –

چکیده:

با تغییرات ژنتیکی که امروزه بر روی مواد غذایی مختلف صورت می گیرد لزوم پیش بینی آلرزی زا بودن این مواد تغییر یافته به یک موضوع مهم تبدیل شده است. در این تحقیق دو نوع کدگذاری بر روی رشته های پروتئینی آلرژی زا (آلرژن) و غیر آلرژی زا معرفی شدهاست. سپس با آموزش دو ساختار مختلف از شبکه های عصبی، توسط این رشته های کدگذاری شده، به تشخیص آلرژی زا بودن این رشتهها پرداخته ایم. نشان داده ایم که استفاده از شبکه های عصبی، در مقایسه با روش موتیف های مشترک، علاوه بر کاهش پردازش داده ها،سبب بهبود در نتایج به دست آمده می شود.