سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس میرزایی ثمرین – هیات علمی گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تقی رحمانی – مقطع کارشناسی کامپیوتر، موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی سبلان اردبیل
سارا حسین پور – مقطع کارشناسی کامپیوتر، موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی سبلان اردبیل
المیرا قویمی – مقطع کارشناسی کامپیوتر، موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی سبلان اردبیل

چکیده:

امنیت یکی از چالش های اساسی به خصوص برای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقابله با نفوذ و تهاجم است. اطلاعات حساس از طریق ارتباطات نامطمئن منتقل می شوند، علاوه بر این ممکن اس رقابت منافع نیز وجود داشته باشد. بنابراین به احتمال زیاد اختلال و یا استراق سمع در ارتباطات وجود دارد. با این حال، ساختار سلسله مراتبی شبکه های کامپیوتری در چنین حالاتی می تواد برای اهداف امنیتی استفاده شود. بر این اساس ما تشخیص ناهنجاری مبتنی بر توپولوژی گراف (TOGBAD) را توسعه دادیم. در این مقاله ما رویکردهای اساسی در تشخیص مهاجمین و هم چنین سه روش تشخیص تله، چاله های کرم و کیفیت ارتباطات جعلی را بررسی می کنیم.