سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه حورعلی – دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
حامد رحیم اف – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن حسن آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ش اهرود
زهرا حورعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA

چکیده:

تشخیص مرز مربوط به عنبیه و مردمک چشم به عنوان اولین مرحله سامانه تشخیص هویت دارای اهمیت زیادی است الگوریتم های پیشین عملکرد مکانیابی خوبی تنها برای تصاویر عنبیه ضبط شده درشرایط ایده آل دارند به منظور بهبودی پایداری تعیین مکان عنبیه دراین مقاله الگوریتم تعیین مکان جدیدی ارایه شده است که در ان ابتدا تصویر رنگی با تعیین یکسطح آستانه تطبیقی به تصویر باینری تبدیل شده سپس با استفاده از عملگرهای مورفولوژیکی اثرات نویز و عوامل خارجی تا حدودی حذف می شود پس از آن با استفاده از تبدیل Hough دایروی و محدود کردن ناحیه جستجو درهر مرحله و حذفمولفه های ناشی از انعکاس نور و مژه ها مرز دقیق داخلی و خارجی عنبیه تعیین می شود نتایج آزمایشات روی پایگاه های داده استانداردو تصاویر تهیه شده تحت شرایط کنترل نشده نشان میدهند که الگوریتم پیشنهادی می تواند بطور موثر از تداخل روشنایی و شرایط بددیگر اجتناب کند و تعیین مکان دقیق و پایداری راحتی در شرایطی که مرزها دایروی نباشند دریک سیستم بدون درنگ انجام دهد.