سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رحمتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر
فرشید مربوطی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

تشخیص اختلاف سطح در یک تصویر و همچنین بدست آوردن عمق کاربردهای فراوانی در بازسازی مدل سه بعدی تطبیق حرکت سه بعدی بینایی سه بعدی، رباتیک و بسیاری زمینه های دیگر دارد روش های مختلف و متنوعی برای بدست آوردن اختلاف سطح با استفاده از دو یا چند تصویر وجو د دارد درروشهای سنتی تشخیص عمق ابتدا تمامی نقاط متناظر در تصاویر تشخیص داده می شوند و سپس با استفاده از آن عمق نقاط در تصویر مشخص می شود و سپس با استفاده از آن عمق نقاط در تصویر مشخص می شود پیدا کردن نقاط متناظر خود مساله ای مشکل و خطاپذیر است دسته دیگری از روشها که به آنها روشهای مستقیم گفته می شود بدون نیاز به بدست آوردن تمامی نقاط متناظر اختلاف سطح را تشخیص میدهند دراین مقاله ابتدا به بررسی روشهای مختلف تشخیص عمق خواهیم پرداخت و سپس یک روش مستقیم برای تشخیص عمق ارائه خواهیم نمود.