سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سپیده زینب طالب زاده خوشرودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی پزکی
ساناز احمدزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی پزشکی
مهدی یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی پزشکی
رضا یعقوبی کریموی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

خواب یکی از دوره های مهم زندگی انسان است که مهمترین مرحله آن REM می باشد و طولانی شدن این مرحله باعث بروز کسالت و خستگی در افراد می شود. به این منظور، در این تحقیق یک چهار چوب پردازش فازی برای تشخیص مرحله REMخواب ارائه می گردد که بر مبنای آن یک مجموعه ویژگی آماری از تبدیل فوریه زمان کوتاه و تبدیل ویولت سیگنال EEG استخراج و سپس به عنوان ورودی به سیستم استنتاج فازی دو کلاسه REM و Non-REM داده می شود. در نهایت، کارایی طبقه بندی کننده فازی بر حسب صحت مقایسه می گردد. بطور کلی یافته های این تحقیق نشان می دهد که طبقه بندی کننده فازی توسعه یافته یا ویژگی های استخراج شده از تبدیل ویولت که دارای ۵ تابع عضویت بوده بالاترین صحت ۸۴% را داشته است.