سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم عسکری نسب –
نفیسه عسکری نسب – دانش آموخته کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
مسعود شفافی زنوزیان – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:

مایکو باکتریوم آویوم تحت گونه پارا توبرکلوزیس عامل بیماری کرون در انسان بوده که یک بیماری مزمن آماسی تحلیل برنده دستگاه گوارشی انسان است و در حیوانات عامل بیماری یون و از عفونت های مزمن نشخوارکنندگان می باشد که باعث کاهش تولید شیر می شود. انسان می تواند از طریق مصرف شیر خام و پاستوریزه و همچنین گوشت و محیط آلوده به عنوان یک منبع فرعی، در معرض مایکو باکتریوم پارا توبر کلوزیس قرار گیرد. در این تحقیق ۱۰۰ نمونه شیر خام به روش تصادفی ساده از برخی گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی شهرستان سبزوار به روش مولکولی PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. استخراج DNA به روش فنول-کلروفرم انجام گرفت و نتایج تصاویر رؤیت شده ی ژل الکتروفورز با تابش اشعه ماوراء بنفش، توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته ها، ۱۸% از نمونه های شیر خام گاو داری ها از نظر مایکو باکتریوم پارا توبر کلوزیس مثبت بودند. امروزه از PCR به عنوان یک روش مدرن و سریع در تشخیص استفاده می شود و نتایج حاصل از PCR نشان می دهد که تشخیص مایکو باکتریوم پارا توبرکلوزیس از نمونه های شیر به این روش می تواند برای شناسایی آن در گله ها مفید باشد.