سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهناز پورابراهیمی – عضوهیئت علمی بخش الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

این مقاله تشخیص لبه های یک تصویر را با استفاده از ضرایب گیبر شرح می دهد . در روش پیشنهاد شده ابتدا توسط یک مدل درخت چهار تاییquadtree) نواحی با جزئیات کم تصویر به بلوکهایی با اندازه متغیر ونواحی با جزئیات زیادتصویر به بلوکهایی با اندازه یکسان۴*۴ تقسیم می گردند .برای بلوکهایی با جزئیات زیاد،ضرایب گیبر نرمال محاسبه گردیده سپس توسط یک دسته بند تشخیص لبه با توجه به مشخصه های آنها دسته بندی می گردند .دسته بندی لبه ها توسط شبکه عصبی چند لایه أی پرسپترون با الگوریتم یاد گیری پس انتشارBack – Propagation) انجام می شود . این روش می تواند به عنوان روشی بسیار دقیق در فشرده سازی تصاویر نیز بکار رود