سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هادی علی پور – دانشجوی ارشد گروه کامپیوتر – دانشگاه پیام نور
سیدسعید آیت – استادیار مهندسی کامپیوتر – دانشگاه پیام نور
علیرضا بینا – دانشجوی ارشد گروه کامپویتر – دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف از شناخت رادیویی این است که بتواند از عهده محدودیتهای موجود در طیف برآید.لذا بگونه ای طراحی می شود که مشخص کند ایا قسمت خاصی از طیف رادیویی در حال اضر در حال استفاده است یا خیر .اگر جواب سئوال مثبت باشد , کانال مورد نیاز بسرعت و بدون ایجاد تداخل با اسالهای دیگر کاربران , به طیف آزاد دیگری پرش می کند .در این زمینه چالشهایی مانند محافظت از کاربران اولیه (مجاز ) , در مقابل استفاده های فرصت طلبانه از طیف توسط رادیوهای ثانویه (غیر مجاز) که منجر به تداخل می شود , مطرح است.در این مقاله روش های اجتناب از تداخل در سیستمهای شناخت رادیویی بررسی می شود.آزمایش و پیاده سازی های انجام شده نشان می دهد که استفاده از حالت همکاری می تواند , استفاده و به اشتراک گذاری طیف را بدون ایجاد تداخل با سیستم های (کاربران) اولیه بهبودبخشد.