سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل جلیلوند – گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
رضا نوروزیان – گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
احمد عاشوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده
علی کیمیاقلم – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

در این مقاله، یک روش جدید IDPSOوIPSO براساس شبکه عصبی برای تشخیص عیب در سیستم قدرت پیش نهاد شده است. شبکه عصبی از نوع پیشخور سه لایه انتخاب شده است که در آن حلقه دوتایی IDPSO وIPSOدربهینه سازی توپولوژی و وزنهای شبکه عصبی بکار رفته است . حلقهIDPSOبرای بهینه سازی ساختار شبکه عصبی و حلقه IPSOبرای بهینه سازی وزنها بکار رفته است. به این ترتیب شبکه عصبی بهینه برای تشخیص عیب به دست می آید . دراین مقاله فرمول بندی و مطابق آن فلوچارت کامپیوتری معرفی شده است. نتایج شبیه سازی کامپیوتری در تست سیستم قدرت نشان میدهد که روش پیشنهادی تشخیص عیب در مقایسه با ساختار معمولی شبکه عصبی با آموزش پس انتشار خطا، مطلوب میباشد.