سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کریم سلحشور – استاد دانشگاه
حبیب اله خواجه – کارشناس ارشد

چکیده:

در این مقاله با طراحی یک کلاسیفیر مبتنی بر ماشینهای بردار پشتیبان، به محض وقوع عیب در یک بیرینگ، نوع عیب ایجاد شده شناسایی میشود. برای این منظور ابتدا تعدادی از عیوب رایج در بیرینگها مشخص شده و هنگامی که بیرینگ با شرایط مختلف متصل به یک موتور در حال گردش است، سیگنال ارتعاشی حاصل توسط سنسور ارتعاشی ثبت میشود. این کار برای تمامی عیوب رایج که در این مقاله چهار مورد میباشد و نیز برای یک بیرینگ سالم تکرار شده و مجموعهای از سیگنالهای ارتعاشی ثبت میشوند. سپس اطلاعات مفید سیگنالهای ثبت شده از آنها استخراج میشود با تقسیم این اطلاعات به دو دسته آموزش و تست یک کلاسیفیرSVM چهار کلاسه طراحی میشود. نتایج حاصل از این مقاله نشان از توانایی این روش در تشخیص نوع عیب ایجاد شده در بیرینگها دارد.