سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی درویش پسند – شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبک ههای آبیاری مارون، بهبهان
وحید رضایی – شرکت مبتکر پایش صنعت آذر، تبریز
مریم هواخور – سازمان آب و برق خوزستان، اهواز ۳

چکیده:

این مقاله مراحل شناسایی و تشخیص علت ارتعاش بالای شفت و رفع آن در توربوژنراتور برق آبی واحد اول نیروگاه مارون را شرح می دهد. ارتعاشات شفت مخصوصا در یاتاقان UGB یاتاقان بالایی ژنراتور) در زمان راه اندازی و خصوصا مرحله تحریک به شدت بالا رفته و از حدود هشدار و خطر متجاوز می شد که این امر باعث صدور دستور توقف ماشین می شد. با اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات نسبی شفت از طریق سنسورهای جابه جایی دائمی نصب شده روی ماشین و نصب سنسورفتوالکتریک جهت قرائت مقادیر فاز مشکل ارتعاش بالای شفت نامیزانی جرمی باقیمانده قابل توجه در روتور تشخیص دادهشد. قبل از انجام عملیات بالانس در محل، کلیرنس یاتاقا نها اندازه گیری شدند که در حد قابل قبول بودند. با اجرای عملیات بالانس تک صفحه ای در روی روتور ژنراتور میزان ارتعاشات نسبی شفت به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت و در محدودهمجاز قرار گرفت. نتیجه گیری شد که می توان با تشخیص درست عیب جلوی هزین ههای گزاف ناشی از انجام تعمیرات بی موردو توقف تولید را گرفت.