سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منوچهر شیریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ایران
محسن ربانی –
جواد وحیدی – دانشگاه علم و صنعت ایران عضو هیئت علمی

چکیده:

مساله تشخیص دستنوشته برخط ازجمله موضوعات شاخه پردازش تصویر درعلم کامپیوتر می باشد امروزه با افزایش تعداد وسایل دیجیتال و افزایش رقابت سازندگان آنها درکم کردن اندازه و پشتیبانی از زبانهای بیشتر نیازبه سیستمی که بتواند بطور برخط دستنوشته کاربر را به کاراکترهای تایپی تبدیل نماید بیشتراحساس میشود این نیاز برای زبانهایی با تعداد حروف خیلی زیاد مثل زبانهای آسیای شرقی و سیستم هایی که قصد پشتیبانی از تعداد زبانهای زیادی دارند بیشتر احساس می شود ما دراین مقاله سیستمی ارایه کرده ایم که با استفاده از روش قدرتمندفازی درکنار نگاه ساختاری به کاراکترها بتواند روش نوشتن کاراکترها را مستقل از زبان و با هرتعداد ازبخشها قطعه ها و نقاط از کاربر اموزش دیده و قادر باشد با دقت و سرعتی خوب و قابل قبول آنها را تشخیص دهد