سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدکاظم باقی آبادی – کارشناس، رئیس آزمایشگاه آکوستیک و ارتعاش شرکت ایتراک
علی حسین قلی زاده – کارشناس، آزمایشگاه آکوستیک و ارتعاش شرکت ایتراک
علی حاج نایب – کارشناس ارشد، آزمایشگاه آکوستیک و ارتعاش شرکت ایتراک
احمد قاسملونیا – دانشجوی دکتری، دانشگاه مموریال، نیوفانلند، کانادا

چکیده:

در این مقاله، الگوریتمی برای تشخیص عدم جرقه زنی تک و دو سیلندر در موتورهای درونسوز ارائه شده است.آزمایشات متعددی روی یک موتور در حالت معیوب (عدم جرقه زنی شمع های مورد نظر) و سالم انجام شده است. برای تشخیص عیب، سیگنال سنسور کوبش، تحلیل و سیگنال های ارتعاشات حوزه زمان مرتبه های مختلف از دور موتور بوسیله فیلتر ولد- کالمن(Vold-Kalman filter استخراج شده و یک مجموعه از ویژگیهای آماری بیانگر شرایط موتور از آنها محاسبه می شود. در ادامه، ویژگیهای محاسبه شده، رسم و تحلیل شده و مبنایی برای شناسایی عدم جرقه زنی بدست آمده است. نتایج بدست آمده، توانایی تفکیک خوبی برای سیستم ارائه شده نشان می دهد