سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد نوری خاجوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان،تاکستان، ایران
صیاد نصیری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
سامان یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایر
ابوالقاسم اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق تشخیص عدم احتراق (Misfiring) درسیلندرهای یک و چهار از طریق پردازش سیگنال های ارتعاشی موجود در بلوکه سیلندر موتور از طریق سنسور ضربه (Knock sensor) می باشد. ابتدا عیب عدم احتراق در موتور به طورعمدی ایجاد شده و سپس با استفاده از کارت دیتا و چهار عدد سنسور ضربه، داده های مربوط به سیگنال های ارتعاشی بلوکه سیلندر موتور جمع آوری شد. سپس تحلیل های مورد نیاز به منظور ایجاد اطلاعات ورودی به شبکه عصبی بوسیله نرم افزار متلب (Matlab) انجام گردید. در ادامه با استفاده از شبکه عصبی و بدست آوردن بردار ویژگی مناسب تشخیص حالت های سالم و معیوب انجام شده و بازدهی بالا بدست آمد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که قابلیت تشخیص عدم جرقه در سیلندر یک و چهار به کمک شبکه عصبی با درصد صد وجود دارد