سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمال قبادی دیزج یکان – موسسه آموزش عالی خراسان مشهد
حسین اصلی چوکانلو – موسسه آموزش عالی خراسان مشهد
کاظم پوربدخشان – مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی قوچان

چکیده:

در این مقاله سیستم تشخیص و استخراج شماره ی پلاک خودروهای ایرانی از تصاویر ایستا، بررسی خواهد شد. شماره پلاک خودرو یکی از مناسب ترین اقلام اطلاعاتی جهت احراز هویت خودروها میباشد. سیستم تخیص پلاک خودرو یک سیستم مکانیزه است که با عکس گرفتن از خودروها، شماره پلاک آنها را استخراج می کند. شناسایی شماره ی پلاک خودرو شامل سه گام عمده می باشد: تشخیص محل پلاک، جداسازی نویسه ها، و تشخیص نویسه ها. روشی که در این مقاله ارائه شده است شامل سه قسمت می باشد. در قسمت اول با استفاده از لبه یابی و عملیات مورفولوژی محل پلاک شناسایی شده و در قسمت دوم برای استخراج ویژگی کاراکترها از تحلیل مؤلقه های اصلی استفاده شده و در قسمت سوم با استفاده از شبکه عصبی هایفیلد کاراکترها شناسایی می شوند. این روش بر روی ۵۰۰ تصویر مختلف مورد آزمایش قرار گرفته و نرخ استخراج صحیح پلاک ۹۸% با زمان پردازش ۳۱۵ میلی ثانیه و همچنین نرخ خواندن صحیح پلاک ۹۸/۵% با زمان پردازش ۴۰۰ میلی ثانیه ارزیابی شده است.