سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساسان رهبرفرزامی حق – دانشجوی رشته ژنتیک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
اسماعیل بی ازار – عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
مصطفی جعفرپور – عضوهیئت علمی گروه میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

هپاتیت ویروسی به علت ویروس هپاتیتBو ویروس هپاتیتC مشکل اساسی سلامت مردم در سراسر دنیا هستند. روشهای سنتی تشخیص شاملPCR) واکنش زنجیره پلی مراز و سنجش (ELISA)Immunosorbent بودند که این سنجش ها از نظر وقت و هزینه مقرون به صرفه نیستند . در این سنجش ، تراشه ی پروتئینی با استفاده از تقویت کننده ی ایمونولوژیکی و روش رنگ آمیزی نقره NIASS) برای شناسایی سریع و همزمان آنتی بادیهایHCV و HBV به کار گرفته شده است اسلایدهای شیشه ای که از نظر شیمیایی تغییر یافته اند ، به عنوان حمایت کننده های جامد (با اسم تراشه) دراین تحقیق به کار برده شده اند و نیز آنتی ژنهایی شامل HCVAg، HBcAg، HBeAg، HBsAg(مخلوطی ازNs5 ، Ns3و آنتی ژنهای هسته ایی) به ترتیب جمع آوری شده اند . پروتئینA استافیلوکوکی نشانه دار شده با نانو ذرات طلا به عنوان یک اندیکاتور و تکنیک تقویتی رنگ آمیزی ایمونولوژیکی نقره به کاربرده شد تا سیگنالهای تشخیصی را تقویت و تصاویر سیاه از آرایش لکه های را تولید کند که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده باشد .