سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه السادات طباطبائی عینکی – دانشگاه قم -گروه فناوری اطلاعات
بهروز مینایی بیدگلی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
فریبا مینایی بید گلی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان- دانشکده پزشکی

چکیده:

اغلب الگوریتم های رده بندی فرض می کنند که توزیع رده ها یکسان است و در صورتی که توزیع رده ها نامتوازن باشد این الگوریتم ها در تشخیص خود دچار مشکل می شوند و رده ی اقلیت که تعداد داده های آن بسیار کم است اغلب نادیده انگاشته می شود . نمونه ای از این مسائل نامتوازن تشخیص افراد سرطانی می باشد. در این مقاله روشی کارا برای تشخیص سرطان سینه ارائه شده و نتایج بدست آمده با سایر الگوریتم های رده بندی مقایسه شده است. مجموعه اادهی مورد استفاده در این مقاله ، شامل اطلاعات بینماران زن مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل می باشد.