سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحیده اکبرنژاد –
سعید گل محمدی –
کریم عباسیان –

چکیده:

در این مقاله یک همبسته کننده نوری جدید برپایه توری های براگ رویهم هولوگرافیک، جهت بکارگیری در ساختار تشخیص سرآیند تمام نوری چندطولی موجی پیشنهاد شده و نحوه اجرای عملی آن تشریح شده است. توری های براگ عملیات مالتی پلکسینگ را برعهده دارند و از مسیرهای تاخیر برای تولید الگوی طول موج مطابق با الگوی بیت سرآیند استفاده شده است. زمانیکه الگوی بیت ورودی مطابق با الگوی طول موجی مسیرهای تاخیر باشد، یک پیک خودهمبستگی در خروجی توری تولید می شود در حالیکه برای سایر الگوها یک تابع همبستگی متقابل با دامنه پایین خواهیم داشت. در انتها نحوه شناسایی الگوی ۴ بیتی تشریح شده است.